LENCANA SEKOLAH

 

 
PENGERTIAN LOGO SEKOLAH

KUNING                   : Sentiasa menurut perintah, patuh kepada undang-undang dan Perlembagaan.
HIJAU                     : Melambangkan guru dan kakitangan bertugas dengan ikhlas dan harmoni.        
MERAH                   : Berani kerana benar, berinisiatif, kreatif dan dedikasi dalam tugas.
BUAH PAUH            : Lambang identiti Tempat iaitu Kg Pauh Lima.
DAN ANGKA 5
BUKU DAN PENSEL :Sumber ilmu Pengetahuan.

No comments: