VISI DAN MISI


 VISI
SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH LIMA MENJADI DI ANTARA  SEKOLAH TERBAIK DAN CEMERLANG DI DAERAH KOTA BHARU PADA TAHUN
2015


 MISI
            MAKA KAMI WARGA SEK. KEB. PAUH LIMA BERUSAHA AKAN:
·          MEMASTIKAN PENCAPAIAN AKADEMIK SENTIASA CEMERLANG KHASNYA DI DALAM PEPERIKSAAN UPSR
·          MELIBATKAN SEMUA MURID DALAM AKTIVITI KO- KURIKULUM
·          MEMUPUK SAHSIAH DAN NILAI MURNI DI JIWA SETIAP ORANG MURID
·          MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG SELAMAT   SERTA BILIK DARJAH YANG KONDUKSIF  UNTUK  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
·          MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN  YANG TELUS DAN TULUS.

              MOTO
     TIADA HASIL KECUALI KECEMERLANGAN


 FALSAFAH SEKOLAH

                  Ø                       Bahawasanya warga pendidik di sekolah
               ini mempunyai kelayakan akademik  dan                      
               ikhtisas untuk memberikan pendidikan
               yang cemerlang kepada  murid dalam 
               usaha untuk  melahirkan  modal insan   
               kelas  pertama. 

Ø                       Bahawasanya murid-murid yang belajar
               di sekolah  ini  perlu  diberi peluang dan
               ruang   untuk  mendapatkan pendidikan  
               yang sama serta berkualiti bagi mencapai   
               kejayaan  yang cemerlang.

Ø                       Bahawasanya permaufakatan antara
               ibu bapa, guru dan  komuniti setempat
               penting untuk merealisasikan  
               kecemerlangan sekolah.

No comments: